Workshop Frequentieomvormer (MM420)

Cursus:
WFO
WFO
Workshop Frequentieomvormer (MM420)
Doelgroep:

Docenten van het Middelbaar en Hoger Beroeps Onderwijs

Inhoud:
De volgende ondewerpen worden behandeld:
 • Aansluiten van een frequentieomvormer op een draaistroommotor
 • Configuratie en inbedijfname van frequentieomvormer
 • Configuratie voor bediening via het Basic Operator Panel
 • Configuratie voor bediening via binaire in- en uitgangen.
 • Starten
Leerdoel:
De deelnemer:
 • Kent de toepassing van frequentieomvormers
 • Kent de opbouw en werking van een frequentieomvormer
 • Kan de frequentieomvormer inbedrijfstellen
 • Kan de frequentieomvormer bedienen met het BOP en binaire in-     en uitgangen
 • Kan verschillende snelheidsinstellingen selecteren met binaire in-    en uitgangen.
 • Kan de transportband starten en stoppen met behulp van binaire in- en uitgangen 

 

Gewenste voorkennis:

Algemeen technisch inzicht

Duur:

1 dag (9:00 tot 16:00)

Prijs:

Dagopleiding (1 dag) € 231,- excl. BTW. incl. leermiddelen en lunch

Lokatie:

Festo Delft, Schieweg 62, 2627 AN  DELFT

Vervolgcursussen:

Workshop Elektrisch Positioneren (WEP)

Subsidie:


NVT


Certificering:

Aan het einde van deze workshop ontvangt u een bewijs van deelname