Workshop FluidSIM versie 5

Cursus:
WFS
WFS
Workshop FluidSIM versie 5
Doelgroep:

(Toekomstige) gebruikers van het teken- en simulatiepakket FluidSIM-P en FluidSIM-H versie 5.

Inhoud:

In deze workshop gaan we praktisch werken met FluidSIM-5 (P,H en E). Aan de hand opgaven kunt de volgende functies zelf ervaren.

 • Combineren van meerdere technologieën.
 • Simulatie over meerdere werkbladen.
 • Configureren van componenten.
 • Documenteren van projecten. (kaders, stuklijsten, bewegingsdiagram en klemlijst)
 • CAD functies (grid, snap, layers, bematen, roteren en verschalen)
 • Meten binnen de simulatie (dynamische weergave van de waarden, toestandsdiagram, meetinstrumenten zoals voltmeter, ampèremeter, vermogensmeter, ohm-meter osciloscoop, cosinus phi meter, drukmeter en debietmeter)
 • Besturen met een GRAFCET diagram of Functie Block Diagram (FBD)
 • Besturen met een joystick
 • Aansluiten van hardware via de EasyPort I/O interface

 

Leerdoel:

Aan het einde van deze cursus WEET de deelnemer: 

 • Hoe hij/zij (elektro)pneumatische schema's tekent met FluidSIM
 • Hoe hij/zij (elektro)hydraulische schema's tekent met FluidSIM
 • Hoe hij/zij elektrotechnische en elektronische schema's tekent met FluidSIM
 • Hoe de ontworpen schema's gesimuleerd kunnen worden
 • Hoe een bewegingsdiagram kan worden getekend
 • Hoe meetwaarden uitgelezen kunnen worden
 • Hoe een besturing opgezet kan worden
 • Hoe hardware aangestuurd kan worden via de EasyPort I/O interface

Aan het einde van deze cursus KAN de deelnemer:

 • Zelfstandig en efficiënt schema's ontwerpen en simuleren met FluidSIM
 • FluidSIM efficiënter inzetten in een lessituatie
 • Vanuit FluidSIM een koppeling maken met het practicum
Gewenste voorkennis:

Basiskennis van de pneumatiek (P111) en/of basiskennis hydrauliek (H511) met daarnaast kennis van Windows.

Duur:

1 dag

Prijs:

Dagopleiding (1 dag) € 231= excl. BTW, incl. leermiddelen en lunch

Lokatie:

Festo Delft, Schieweg 62, 2627 AN  DELFT

 

Vervolgcursussen:

-

Subsidie:
Certificering:

De deelnemer ontvangt een certificaat als bewijs van deelname.